Dokument som du kanske behöver

Blanketter och mallar

Nedan har vi samlat ett antal användbara dokument i PDF-format

– Autogiroanmälan, medgivande [Visa]

– Uttag ur reparationsfond [Visa]

– Kassa- och utläggsredovisning [Visa]

– Ändring av parkerings-/garageplats [Visa]

– Utbetalning av styrelsearvoden [Visa]

– Arbetstidsrapport [Visa]

Vid överlåtelse av bostadsrätt eller del av bostadsrätt genom gåva kan nedanstående överlåtelseavtal i Excelformat användas.

– Överlåtelse av bostadsrätt genom gåva 50% [Hämta]

– Överlåtelse av bostadsrätt genom gåva 100% [Hämta]