Engagerade och kunniga
medarbetare som bryr sig om dig
och ditt företag

Om oss

Jönköpingsbostäder ingår i Advisorgruppen som erbjuder företag ekonomisk rådgivning och redovisningstjänster. Verksamheterna i Jönköpingsbostäder och Advisorgruppen sysselsätter idag ett trettiotal medarbetare. Vårt kontor finns på Järnvägsgatan i centrala Jönköping. Advisorgruppen ingår i sin tur i den privatägda Simonssongruppen med verksamhet inom bl a fastighetsutveckling (Tositokoncernen i Jönköping), utveckling av HR- och lönesystem (HRM Software i Växjö) och design (Westal i Bankeryd).

Simonssongruppen är dessutom verksamt inom markutveckling i Bohuslän genom intressebolaget Lunneplan i Göteborg, inom hem-och företagsservice genom intressebolaget Stormtrivs i Jönköping och inom kundanpassad aktiv kapitalförvaltning genom intressebolaget Kavaljer AB. Huvudägare i Simonssongruppen är Stig-Olof Simonsson. Genom Simonssongruppen har Jönköpingsbostäder en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt.

Ambitionen är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom förvärv på andra orter. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer.