Med JB Anywhere hanterar du lätt dina fakturor hemifrån

JB Anywhere

Vi använder oss av ett redovisningssystem som är tillgängligt via webben. Systemet har bl a en inbyggd fakturatolk och stöd för EDI. Idag scannas och tolkas alla leverantörsfakturor för samtliga föreningar hos oss. En absolut majoritet av våra kunder har c/o Jönköpingsbostäder som mottagaradress, vilket betyder att vi får leverantörsfakturorna direkt från leverantörerna. Leverantörsfakturorna långtidsarkiveras sedan i kronologisk ordning i våra arkiv. Från de större leverantörerna får vi fakturorna i elektroniskt format.

Med en personlig inloggning kan du som exempelvis ordförande i din förening attestera leverantörsfakturor och söka efter fakturor via internet. Vid semester eller annan frånvaro är det enkelt att lägga till eller tillfälligt byta ut en attestperson i systemet. Du får också tillgång till redovisningen online med möjlighet att när som helst skriva ut resultat- och balansrapporter från systemet.

Man kan också välja till tjänster för exempelvis åtkomst av dokument och ekonomisk rapportering via JB Anywhere. Det kan vara en fördel om man samlar exempelvis årsredovisningar, kvartalsrapporter, budgetar, stadgar och stämmoprotokoll som flera personer i styrelsen skall ha åtkomst till.