Vi hjälper även till inom bostadsrätt

JB Försäkring

Jönköpingsbostäder har i samarbete med Säkra Försäkringsmäklare i Småland AB genomfört en upphandling avseende egendoms-/ansvarsförsäkring för de bostadsrättsföreningar som är kunder till oss. Upphandlingen resulterade i en mycket konkurrenskraftig gruppförsäkring som Jönköpingsbostäder tecknat med Länsförsäkringar och där föreningarna ingår som medförsäkrade i gruppförsäkringen.

Premierna har kunnat sänkas avsevärt och villkoren förbättrats för de föreningar som valt att teckna försäkringen. Försäkringsavtalet löper under 3 år och inkluderar även bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Genom att inkludera bostadsrättstillägget i försäkringen kan föreningarna vara säkra på att alla omfattas av bostadsrättstillägg, att tillägget finns i samma bolag som fastighetsförsäkringen och att premien för detsamma blir lägre.

Även nya kunder har möjlighet att ansluta sig till JB Försäkring.

Kontaktpersoner vid skada

Vid kontakt med försäkringsbolaget ange försäkringsnummer 2262836

Vid en skada vänder ni er till Länsförsäkringar direkt:

Vattenskador 036-19 90 40

Övriga skador 036-19 90 80

Saneringsförsäkring

Drabbas ni av skadedjur så vänder ni er till Anticimex på telefon 036-18 11 90.

Frågor

För frågor och funderingar gällande JB Försäkring är ni välkomna att kontakta oss på Jönköpingsbostäder. Det går också bra att kontakta Säkra Försäkringsmäklare som hanterar vår försäkring

Johan Storm
036-30 48 37
johan.storm@sakra.se

Gunilla Rogbring
036-30 48 32
gunilla.rogbring@sakra.se

Jessica Ehrnström
036-30 48 51
jessica.ehrnstrom@sakra.se