Jönköpingsbostäder erbjuder inte bara ekonomisk förvaltning

Övriga tjänster

Jönköpingsbostäder erbjuder förutom ekonomisk förvaltning

… även konsulttjänster inom det bostadsrättsliga området.

 • Rådgivning och genomförande av friköp och ombildningar
 • Biträde vid nybyggnation (upprättande av ekonomisk plan, stadgar, bildande av förening)
 • Omregistrering av bostadsföreningar
 • Hjälp med att utforma och tolka stadgar
 • Medverkan vid stämmor och styrelsemöten
 • Rådgivning vid låneupphandling och omläggning av lån
 • Försäkringsupphandlingar
 • Upprättande av underhållsplaner
 • Utbildningar och kurser för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar

Friköp

I många bostadsrättsföreningar i småhusform (villor, parhus, radhus) har frågan kommit upp om att låta medlemmarna köpa ut sina hus och att därefter upplösa föreningen. Det har ofta visat sig vara en god affär för föreningens medlemmar. Jönköpingsbostäder har medverkat i över 30 friköpsärenden i olika delar av landet och åtar oss att hjälpa föreningen med friköpsprocessen från den första informationen till avslut av likvidationen.

Ombildningar

Hyresgästerna i en hyresfastighet kan bilda en bostadsrättsförening och lämna en intresseanmälan för att köpa fastigheten och upplåta lägenheterna med bostadsrätt. Initiativ till en ombildning kan också komma från fastighetsägaren/hyresvärden.

Enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt kan hyresgästerna i ett hus genom att göra en inskrivning hos Lantmäteriet förhindra fastighetsägaren att sälja huset till någon annan utan att den av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningen får chansen att förvärva huset på samma villkor.

Jönköpingsbostäder kan medverka under hela eller delar av ombildningsprocessen, vilket bl a innefattar:

 • Informationsmöten för hyresgästerna
 • Upprätta intresseanmälningar för hyresgästerna
 • Inhämta underlag angående fastigheten och medverka vid köpet av fastigheten
 • Upprättande av preliminära boendekalkyler för bostadsrätterna
 • Upprätta stadgar för föreningen
 • Upprätta preliminär insats- och andelstalsfördelning för bostadsrätterna
 • Finansieringsupphandling för såväl föreningen som för medlemmarna
 • Upprättande av ekonomisk plan för föreningen
 • Medverka vid och hantera kallelse till extra föreningsstämma för beslut om fastighetsförvärv