Våra kunder ger dig
4 goda skäl att välja oss

Varför Jönköpingsbostäder?

Som kund får du en rad fördelar genom att välja Jönköpingsbostäder för den ekonomiska förvaltningen…

Jönköpingsbostäder har varit verksamma sedan 60-talet och har medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet inom såväl redovisning som det bostadsrättsjuridiska området. Vi kan vara bollplank och rådgivare i ekonomiska och juridiska frågor rörande exempelvis tolkning av stadgar och vid försäkringsärenden.

Hög service och tillgänglighet

Vi eftersträvar alltid bästa möjliga service för våra kunder och är måna om att alltid leverera högsta möjliga kvalitet i vårt arbete. Hos oss har alla bostadsrättsföreningar en egen kundansvarig som kan hantera hela floran av ärenden som kan uppkomma i en förening. Genom kundportalen JB Anywhere finns tillgänglighet till redovisning och fakturor via webben och möjlighet att attestera fakturor via webben – när som helst. Genom våra öppettider på kontoret finns också alltid möjligheten att komma in och hämta eller lämna material eller för att ställa frågor.

Effektiva system och rutiner

Jönköpingsbostäder har investerat i effektiva webbaserade system som möjliggör en rationell hantering av betalningar, redovisning och fakturor. Vi arbetar kontinuerligt med att bli bättre och mer effektiva i vår hantering. Genom detta kan vi också erbjuda konkurrenskraftiga förvaltningsavtal till våra kunder.

Oberoende och valfrihet

Som kund hos oss är du inte bunden till någon organisation eller leverantör för vissa tjänster. Du är exempelvis inte hänvisad till något klientmedelskonto och har alltid möjlighet och valfrihet att delta i upphandlingar för bättre villkor.