Låt oss ta hand om den ekonomiska förvaltningen

Ekonomisk Förvaltning

Genom att låta Jönköpingsbostäder ta hand om den ekonomiska förvaltningen får du tillgång till en gedigen erfarenhet och kompetens inom det bostadsrättsjuridiska området. En egen kontaktperson ser alltid till att ge dig bästa möjliga service och råd när det gäller föreningens ekonomi och angelägenheter.

Genom vår webbaserade tjänst JB Anywhere får du dessutom en personlig inloggning till vår kundportal med möjlighet att attestera leverantörsfakturor via internet, söka efter transaktioner och fakturor samt skriva ut resultat- och balansrapporter.
Det går inte att fånga alla uppgifter i en enkel beskrivning och vi har därför valt att tillämpa en generös tolkning av våra förvaltningsavtal.

Grundprincipen är att det som föreningen normalt behöver hjälp med också omfattas av vårt normalavtal. Självklart kan vi också erbjuda hjälp med bara någon eller några av de moment som normalt innefattas i vårt förvaltningsavtal. Är du intresserad av en offert från oss? Ring oss på 036-173090 eller maila till info@jkpgbost.se

Inom ekonomisk förvaltning erbjuder vi:

 • Redovisning, betalningar och årsbokslut
 • Kundportal med webbattest och redovisning online
 • Upprättande av årsredovisning
 • Avisering och inkassering av årsavgifter och hyror
 • Förslag till budget
 • Hantering av löner och arvoden
 • Skattedeklaration
 • Inkomstdeklaration
 • Administration av lägenhetsöverlåtelser och pantsättningar
 • Medlems- och lägenhetsförteckning enligt bostadsrättslagen
 • Rådgivning och hjälp med att tolka föreningens stadgar och lagstiftning på
  bostadsrättsområdet

Ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag

Jönköpingsbostäder bedriver även ekonomisk förvaltning för fastighetsägare/fastighetsbolag. Genom våra system och kunniga medarbetare kan vi erbjuda fastighetsägare ett helhetskoncept med ekonomisk förvaltning eller delar av ekonomiprocessen. Bland de tjänster som ingår i ekonomisk förvaltning kan nämnas:

 • Avisering och inkassering av hyror
 • Redovisning, betalningar och årsbokslut (inkl årsredovisning)
 • Kundportal med webbattest och redovisning online
 • Hantering av löner
 • Skattedeklaration
 • Inkomstdeklaration

Bland våra fastighetsförvaltande kunder finns såväl aktiebolag som enskilda firmor.