Försäkring

Jönköpingsbostäder har i samarbete med Säkra utvecklat ett förmånligt försäkringskoncept för bostadsrättsföreningar.

Försäkringen har en bred omfattning och inkluderar även bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.

Läs mer i broschyren här!

För frågor och funderingar gällande JB Försäkring är ni välkomna att kontakta oss på Jönköpingsbostäder. Det går också bra att kontakta Säkra Försäkringsmäklare som hanterar vår försäkring

Kontaktperson vid skada

Föreningen ska anmäla skada som drabbar fastigheten eller boendes fasta egendom.
Ni vänder er till Länsförsäkringar direkt.

Vid skada på byggnad 036- 19 90 40 byggskador@lfj.se

Övriga skador 036-19 90 80 skadorfl@lfj.se

Vid akuta skador efter kontorstid 020-59 00 00

Efter att ni har anmält skadan kommer Länsförsäkringar att kontakta drabbade bostadsrättshavare. Vid skada på lösegendom skall den boende själv göra anmälan på hemförsäkringen.

Saneringsförsäkring

Vid behov av sanering av skadedjur, husbock eller sent upptäckt dödsfall, kontakta Anticimex, på mail till kundservice.jonkoping@anticimex.se