Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som föreningen debiterar säljaren eller i vissa fall köparen när en bostadsrätt överlåts. Bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en förteckning över föreningens medlemmar och de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.

Enligt bostadsrättslagen kan en avgift tas ut under förutsättning att det står i föreningens stadgar. Avgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp och får tas ut med maximalt 2,5%.

Vid en överlåtelse ska en ansökan om in- och utträde ur föreningen behandlas och godkännas av styrelsen. Medlems- och lägenhetsförteckningen uppdateras och kontrolluppgifter avseende överlåtelsen lämnas till skatteverket.

Gåva, Arv och Bodelning

Gåva

Överlåts bostadsrätten genom gåva ska gåvobrev upprättas och lämnas till föreningen.

Om gåvomottagaren inte är medlem i bostadsrättsföreningen ska även ansökan om inträde lämnas.

Överlåtelseavgift kan debiteras vid gåva.

Arv

När en bostadsrättshavare har avlidit blir det aktuellt med överlåtelse genom arv eller arvskifte.

Registrerad bouppteckning gäller som underlag för ägarbyte och ska lämnas till föreningen.

Om arvtagaren inte är medlem i bostadsrättsföreningen ska även ansökan om inträde lämnas.

Överlåtelseavgift kan debiteras vid arv.

Bodelning

Vid bodelning ska upprättat bodelningsavtal lämnas till föreningen.

Överlåtelseavgift kan debiteras vid bodelning.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgift är en administrativ avgift som föreningen debiterar medlemmen när denne pantsätter sin lägenhet som säkerhet för lån. Bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en förteckning över respektive lägenhets pantsättning.

Enligt bostadsrättslagen kan en avgift tas ut under förutsättning att det står i föreningens stadgar. Avgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp och får tas ut med maximalt 1% per pantsättning.