Fokus på tillgänglighet & service

Välkommen till Jönköpingsbostäder

Med fokus på tillgänglighet, bästa möjliga service och en effektiv hantering av föreningarnas ekonomiprocess har vi blivit belönade med långvariga kundrelationer. Hos oss har alla bostadsrättsföreningar en egen kundansvarig som kan hantera hela floran av ärenden som kan uppkomma i en förening.

Våra effektiva system och rutiner för att hantera aviseringar, betalningar och bokföring medför dessutom att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva förvaltningsavtal.

Advisorgruppen ingår i den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har Advisorgruppen en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt.

Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök www.simonssongruppen.se